[VIDEO] [Đại chiến loa] JBL Charge 4 vs Sony SRS-XB41 l Loa nào hơn?

Đại chiến âm thanh ! Loa nào sẽ thắng?