HOT SALE

10.590.000 ₫ 11.690.000 ₫
Giảm 9%
Ưu đãi mở bán quà tặng hấp dẫn
8.290.000 ₫ 8.990.000 ₫
Giảm 8%
Ưu đãi tháng 6 quà tặng hấp dẫn
9.390.000 ₫ 10.290.000 ₫
Giảm 9%
Ưu đãi tháng 6 quà tặng hấp dẫn
8.290.000 ₫ 8.990.000 ₫
Giảm 8%
Ưu đãi tháng 6 quà tặng hấp dẫn
9.390.000 ₫ 10.290.000 ₫
Giảm 9%
Ưu đãi tháng 6 quà tặng hấp dẫn
11.590.000 ₫ 12.690.000 ₫
Giảm 9%
Ưu đãi tháng 6 quà tặng hấp dẫn
13.290.000 ₫ 15.290.000 ₫
Giảm 13%
Ưu đãi tháng 6 quà tặng hấp dẫn
5.290.000 ₫ 5.290.000 ₫

Tặng cân thông minh đo 13 chỉ số cơ thể KATA CS20M

Ưu đãi T5: Tặng cân giá 790.000đ
14.890.000 ₫ 16.490.000 ₫
Giảm 10%
Ưu đãi mở bán quà tặng hấp dẫn
10.590.000 ₫ 11.690.000 ₫
Giảm 9%
Ưu đãi mở bán quà tặng hấp dẫn