Soundbar tốt nhất 2022
Âm thanh vòm 360 độ cao cấp
12.140.000 ₫ 13.490.000 ₫
Giảm 10%
7.990.000 ₫
12.890.000 ₫ 14.900.000 ₫
Giảm 13%
7.890.000 ₫ 8.900.000 ₫
Giảm 11%
23.600.000 ₫ 27.800.000 ₫
Giảm 15%
14.500.000 ₫ 18.800.000 ₫
Giảm 23%
15.900.000 ₫ 18.800.000 ₫
Giảm 15%