28.490.000 ₫ 29.990.000 ₫
Giảm 5%
9.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Giảm 50%
Giá xả kho, không lợi nhuận