HOT SALE

3.790.000 ₫ 6.190.000 ₫

Hàng chính hãng, giá xả kho, số lượng có hạn

Giảm 39%
VÔ ĐỊCH GIÁ, số lượng có hạn
6.540.000 ₫ 7.690.000 ₫

Tặng cân thông minh đo 13 chỉ số cơ thể KATA CS20M

Giảm 15%
Ưu đãi T6: Tặng cân giá 990.000đ
5.520.000 ₫ 6.490.000 ₫

Tặng cân thông minh đo 13 chỉ số cơ thể KATA CS20M

Giảm 15%
Ưu đãi T6: Tặng cân giá 990.000đ
9.770.000 ₫ 11.490.000 ₫

Tặng cân thông minh đo 13 chỉ số sức khỏe KATA CS20M

Giảm 15%
Ưu đãi T6: Tặng cân giá 990.000đ
8.920.000 ₫ 10.490.000 ₫

Tặng cân thông minh đo 13 chỉ số sức khỏe KATA CS20M

Giảm 15%
Ưu đãi T6: Tặng cân giá 990.000đ
8.920.000 ₫ 10.490.000 ₫

Tặng cân thông minh đo 13 chỉ số sức khỏe KATA CS20M

Giảm 15%
Ưu đãi T6: Tặng cân giá 990.000đ
3.390.000 ₫ 4.990.000 ₫

Hàng chính hãng, giá xả kho, số lượng có hạn

Giảm 32%
VÔ ĐỊCH GIÁ, số lượng có hạn