Thiết bị đeo tay kiêm thiết bị định vị từ xa có GPS cho trẻ em

Đăng ngày : 07-08-2015
 Đồng hồ đeo tay có GPS mã Kareme PT02. Đây là thiết bị định vị kiêm đồng hồ đeo tay để giám sát, theo dõi trẻ em từ xa. Thiết bị định vị giám sát theo dõi này có thể nghe được cuộc trò chuyện của trẻ một cách bí mật mà không làm ảnh hưởng đến việc học tập của bé. 

Thiết bị quản lý, theo dõi được trẻ nhà bạn có trốn học đi chơi hay không, giám sát, định vị con bạn có ở trường lớp hay đang ở đâu.