Tuần Lễ Vàng Tuôn Tràn Ưu Đãi

08-07-2019
Từ ngày 05/07 đến ngày 12/07/2019 Giảm giá đến 45% các loại Vòng Tay và Đồng Hồ Thông Minh trên toàn Hệ Thống của An Tiến

1.Nội dung chương trình 

Từ ngày 05/07 đến ngày 12/07/2019 An Tiến giảm giá đến 45% tất cả các loại Vòng Tay, Đồng Hồ Thông Minh trên toàn hệ thống. Nhanh tay sắm ngay cho mình sản phẩm vừa ý mà giá lại không thể tuyệt vời hơn đi nào!

             - Đối tượng áp dụng : Tất cả các khách hàng mua tại cửa hàng và mua online

             - Thời gian áp dụng : Từ 05/07 đến 12/07/2019

2.Chi tiết các dòng sản phẩm khuyến mại

STT Dòng sản phẩm Mã sản phẩm Giá gốc Giá sau khuyến mại Thành tiền
1 Vòng tay COLMI M3C 930.000 510.000 510.000
2 Đồng hồ COLMI V11 1.290.000 840.000 840.000
3 Đồng hồ COLMI CY7 PRO FE 1.300.000 1.100.000 1.100.000
4 Đồng hồ COLMI S9 PLUS 1.290.000 799.000 799.000
5 Đồng hồ DORIC 1.050.000 749.000 749.000
6 Vòng tay  IWOWN I6 PRO C 890.000 620.000 620.000
7 Đồng hồ COLMI CY7 PRO 1.200.000 1.020.000 1.020.000
8 Vòng tay XIAO MI BAND 3 890.000 599.000 599.000
9 Vòng tay  ILEPO I2 599.000 390.000 390.000
10 Đồng hồ IWOWN P1C 1.200.000 1.100.000 1.100.000

 

Bình luận

Gửi
captcha