Hướng dẫn sử dụng tính năng gửi tin nhắn trên Đồng hồ định vị trẻ em Wonlex

24-08-2017
Mua đồng hồ thông minh định vị GPS cho trẻ em với giá rẻ nhất tại AnTien.Vn. Đồng hồ đeo tay kiêm thiết bị định vị GPS giám sát trẻ em và người già 24/24. Định vị toàn cầu chính xác đến từng MÉT.

Hướng dẫn sử dụng tính năng gửi tin nhắn trên Đồng hồ định vị trẻ em chính hãng Wonlex GW400S

Hướng dẫn sử dụng tính năng gửi tin nhắn trên Đồng hồ định vị trẻ em chính hãng Wonlex GW100

Hướng dẫn sử dụng tính năng gửi tin nhắn trên Đồng hồ định vị trẻ em chính hãng Wonlex GW300S

Hướng dẫn sử dụng tính năng gửi tin nhắn trên Đồng hồ định vị trẻ em chính hãng Wonlex GW600

Hướng dẫn sử dụng tính năng gửi tin nhắn trên Đồng hồ định vị trẻ em chính hãng Wonlex GW2000

Hướng dẫn sử dụng tính năng gửi tin nhắn trên Đồng hồ định vị trẻ em chính hãng Wonlex GW1000

 

Đăng nhập ứng dụng Setracker2 và vào phần '' trò chuyện ''. ta có thể gửi tin nhắn thoại 2 chiều và tin nhắn văn bản 1 chiều từ điện thoại

Vào phần ''trò chuyện'' để sử dụng tính năng gửi tin nhắn

Tin nhắn thoại:

Ấn vào phần "Giữ và nói" để ghi âm và nhả ra để hoàn tất và gửi tin nhắn thoại đến Wonlex (tin nhắn thoại có độ dài tối đa 15s). Wonlex sẽ nhận được thông báo có tin nhắn thoại mới gửi đến. Thời gian nhận phụ thuộc vào điều kiện mạng. Bấm vào để nghe tin nhắn thoại


Gửi tin nhắn thoại từ điện thoại đến đồng hồ

Trên đồng hồ định vị để gửi tin nhắn thoại ta giữ '' Press '' để ghi âm và nhả ra để hoàn tất.

Gửi tin nhắn thoại từ đồng hồ trẻ em đến điện thoại

Tin nhắn văn bản:

Nhấn vào biểu tượng bàn phím trên điện thoại sau đó nhập nội dung và tiến hành gửi đến đồng hồ

Gửi tin nhắn văn bản từ điện thoại cho Đồng hồ thông minh trẻ em

Chú ý: Chỉ gửi được tin nhắn văn bản từ điện thoại đến đồng hồ định vị gps . Đồng hồ chỉ gửi được tin nhắn thoại đến điện thoại.

Bình luận

Gửi
captcha