BỘ QUÀ TẶNG NĂM HỌC MỚI

Đồng hồ định vị Wonlex KT07 4G

Giá Nhập Học: 1.490.000đ

Giá bán lẻ: 1.990.000đ

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Đồng hồ định vị Wonlex CT10

Giá Nhập Học: 1.490.000đ

Giá bán lẻ: 1.990.000đ

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Đồng hồ định vị Myfirst R1S

Giá Nhập Học: 2.650.000đ

Giá bán lẻ: 3.990.000đ

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Đồng hồ định vị Wonlex CT07

Giá Nhập Học: 850.000đ

Giá bán lẻ: 1.200.000đ

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Đồng hồ định vị Wonlex CT09

Giá Nhập Học: 890.000đ

Giá bán lẻ: 1.200.000đ

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời

Xem Ngay

Tiết kiệm: 500.000đ

Tiết kiệm: 500.000đ

Tiết kiệm: 1.340.000đ

Tiết kiệm: 350.000đ

Tiết kiệm: 310.000đ

Đồng hồ định vị Wonlex CT01

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Giá Nhập Học: 1.350.000đ

Giá bán lẻ: 1.690.000đ

Tiết kiệm: 340.000đ

BỘ QUÀ TẶNG NĂM HỌC MỚI

Đồng hồ định vị Wonlex CT01

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Giá Nhập Học: 1.350.000đ

Giá bán lẻ: 1.690.000đ

Tiết kiệm: 340.000đ

Đồng hồ định vị Wonlex CT07

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Giá Nhập Học: 850.000đ

Giá bán lẻ: 1.200.000đ

Tiết kiệm: 350.000đ

Đồng hồ định vị Wonlex CT09

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Giá Nhập Học: 890.000đ

Giá bán lẻ: 1.200.000đ

Tiết kiệm: 310.000đ

Đồng hồ định vị Myfirst R1S

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Giá Nhập Học: 2.650.000đ

Giá bán lẻ: 3.990.000đ

Tiết kiệm: 1.340.000đ

Đồng hồ định vị Wonlex CT10

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Giá Nhập Học: 1.490.000đ

Giá bán lẻ: 1.990.000đ

Tiết kiệm: 500.000đ

Đồng hồ định vị Wonlex KT07 4G

 • Bộ Quà Tặng Năm học mới
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Giá Nhập Học: 1.490.000đ

Giá bán lẻ: 1.990.000đ

Tiết kiệm: 500.000đ

BƯỚC 1 

Liên hệ hotline 19002015
hoặc đến các shop Antien.vn

BƯỚC 2 

Đưa đồng hồ định vị cũ 
cho cửa hàng chúng tôi

BƯỚC 3 

Quý khách trả thêm tiền để nâng cấp lên đồng hồ mới

Đồng hồ định vị
Wonlex KT07 4G

Giá Đổi Mới: 1.100.000đ

Giá bán lẻ: 1.990.000đ

TIẾT KIỆM NGAY 400.000đ

Tiết kiệm: 880.000đ

Đồng hồ định vị Wonlex CT10

Giá Đổi Mới: 1.190.000đ

Giá bán lẻ: 1.990.000đ

TIẾT KIỆM NGAY 400.000đ

Tiết kiệm: 800.000đ

Đồng hồ định vị Wonlex CT07

Giá Đổi Mới: 650.000đ

Giá bán lẻ: 1.200.000đ

TIẾT KIỆM NGAY 400.000đ

Tiết kiệm: 550.000đ

Đồng hồ định vị Wonlex CT09

Giá Đổi Mới: 690.000đ

Giá bán lẻ: 1.200.000đ

TIẾT KIỆM NGAY 400.000đ

Tiết kiệm: 510.000đ

Đồng hồ định vị Wonlex CT11

Giá Đổi Mới: 1.190.000đ

Giá bán lẻ: 1.990.000đ

TIẾT KIỆM NGAY 400.000đ

Tiết kiệm: 800.000đ

Đồng hồ định vị Wonlex CT07S

Giá Đổi Mới: 950.000đ

Giá bán lẻ: 1.150.000đ

TIẾT KIỆM NGAY 400.000đ

Tiết kiệm: 200.000đ

Đồng hồ định vị Wonlex CT01

Giá Đổi Mới: 1.290.000đ

Giá bán lẻ: 1.690.000đ

TIẾT KIỆM NGAY 400.000đ

Tiết kiệm: 400.000đ

Đặt ngay

BƯỚC 1 

Liên hệ hotline 19002015
hoặc đến các shop Antien.vn

BƯỚC 2 

Cung cấp thông tin mua sản phẩm cũ của Antien.vn

BƯỚC 3 

Quý khách trả thêm tiền để nâng cấp lên đồng hồ mới

ĐỂ LẠI THÔNG TIN

BƯỚC 1 

Liên hệ hotline 19002015
hoặc đến các shop Antien.vn

BƯỚC 2 

Đưa đồng hồ cũ
cho cửa hàng
chúng tôi

BƯỚC 3

Quý khách trả tiền để nâng cấp
lên sản phẩm mới

Đặt ngay

BƯỚC 1 

Liên hệ hotline 19002015
hoặc đến các shop Antien.vn

BƯỚC 2 

Cung cấp thông tin mua sản phẩm cũ của Antien.vn

BƯỚC 3

Quý khách trả tiền để nâng cấp
lên sản phẩm mới

ĐỂ LẠI THÔNG TIN

Khi mua các sản phẩm đèn học trong chương trình các bạn sẽ được tặng 1 bình nước

Xem Ngay

Xem Ngay

Giá Khuyến Mại: 639.000đ

Giá bán lẻ: 970.000đ

Đèn chống cận Taotronics DL02

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Tiết kiệm: 331.000đ

Giá Khuyến Mại: 419.000đ

Giá bán lẻ: 590.000đ

Đèn chống cận Taotronics DL11

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Tiết kiệm: 171.000đ

Giá Khuyến Mại: 619.000đ

Giá bán lẻ: 950.000đ

Đèn bàn LED Taotronics DL13

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Tiết kiệm: 331.000đ

Giá Khuyến Mại: 639.000đ

Giá bán lẻ: 970.000đ

Đèn chống cận Taotronics DL01

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Tiết kiệm: 331.000đ

Giá Khuyến Mại: 1.590.000đ

Giá bán lẻ: 2.190.000đ

Đèn chống cận Taotronics DL16

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Tiết kiệm: 600.000đ

Giá Khuyến Mại: 299.000đ

Giá bán lẻ: 600.000đ

Đèn LED có pin TT-DL1009

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Tiết kiệm: 301.000đ

Giá Khuyến Mại: 199.000đ

Giá bán lẻ: 550.000đ

Đèn LED có pin TT-DL1008

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Tiết kiệm: 351.000đ

Giá Khuyến Mại: 850.000đ

Giá bán lẻ: 1.350.000đ

Đèn chống cận Taotronics DL036

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Tiết kiệm: 500.000đ

Giá Khuyến Mại: 350.000đ

Giá bán lẻ: 890.000đ

Đèn LED có pin TT-DL1010

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Tiết kiệm: 540.000đ

Giá Khuyến Mại: 389.000đ

Giá bán lẻ: 1.180.000đ

Đèn LED Taotronics DL1004

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Tiết kiệm: 791.000đ

Giá Khuyến Mại: 1.290.000đ

Giá bán lẻ: 1.690.000đ

Đèn LED bàn làm việc TT-DL092

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Tiết kiệm: 400.000đ

Giá Khuyến Mại: 349.000đ

Giá bán lẻ: 700.000đ

Đèn học LED Taotronics DL064

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Tiết kiệm: 351.000đ

Giá Khuyến Mại: 1.650.000đ

Giá bán lẻ: 2.490.000đ

Đèn LED để sàn TT-DL095

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Xem Ngay

Tiết kiệm: 840.000đ

Giá Khuyến Mại: 1.290.000đ

Giá bán lẻ: 1.990.000đ

Đèn LED để sàn TT-DL060

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Tiết kiệm: 700.000đ

Giá Khuyến Mại: 750.000đ

Giá bán lẻ: 990.000đ

Đèn sàn Taotronics DL72

 • Bình nước học sinh
 • Combo Siêu Hời 

Tiết kiệm: 240.000đ

Xem Ngay

Xem Ngay

Xem Ngay

Xem Ngay

Xem Ngay

Xem Ngay

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cơ sở 1: Số 4/1 ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

SĐT: 0965 151 509 - 02435 190 988

Cơ sở 2: 69 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội

SĐT: 0965 151 409

Cơ sở 3: 6779 Lê Hồng Phong - Phường 12 - Quận 10 - HCM

SĐT: 0981 009 638 - 0981 009 639

Cơ sở 4: 135 Nguyễn Thái Sơn - Phường 4 - Quận Gò Vấp -HCM

SĐT: 0981 000 482 - 0981 000 483

Cơ sở 5: 76 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - Hải Phòng

SĐT: 0965 241 639

Tư vấn & mua hàng qua hotline 

19002015 

ƯU ĐÃI SẮP KẾT THÚC

ĐẶT MUA

00
00
00
00

NGÀY       GIỜ       PHÚT       GIÂY

ĐẶT MUA NGAY

Vui lòng điền đầy đủ và nhập đúng thông tin của quý khách để hoàn tất việc mua sản phẩm.

ƯU ĐÃI SẮP KẾT THÚC

ĐẶT MUA

00
00
00
00

NGÀY       GIỜ       PHÚT       GIÂY

ĐẶT MUA NGAY

Vui lòng điền đầy đủ và nhập đúng thông tin của quý khách để hoàn tất việc mua sản phẩm.